Yksityishenkilöille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (nepsy-valmennus)

Tavoitteellinen vähintään kymmenen kerran tiivis yhteydenpito, joka räätälöidään Sinun tarpeiden mukaan. Pureudutaan yksityiskohtaisesti arjen haastekohtiin ja vahvuuksiin ja mietitään yhdessä Sinun elämäntilanteeseesi sopivia ratkaisuja. Parhaaseen lopputulokseen päästään pitkäkestoisella valmennuksella.

Neuropsykiatrinen valmennus on kokonaisvaltaista kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla sinun on mahdollista omaksua uusia toimintatapoja arkeen. Etsimme yhdessä elämäntilanteeseesi sopivat tavoitteet, jota kohden lähdemme pikkuhiljaa konkreettisin keinoin menemään. Valmennuksessa emme keskity haasteisiin vaan vahvuuksiin. On myös olemassa haasteita, jotka eivät koskaan poistu kokonaan, mutta valmennuksen avulla löydät keinoja elää hyvää ja onnellista elämää niistä huolimatta.

Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa:
Nimensä mukaisesti ratkaisukeskeisyys pyrkii ratkaisuihin, tavoitteiden ja päämäärien löytymiseen. Kaikkeen ei ratkaisua voi löytää, mutta uusien näkökulmien avulla voidaan saada aikaan muutosta parempaan suuntaan. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti tähän ajattelutapaan.

Voimaannuttavat Tukikeskustelut

Tämä sopii erityisesti nepsylasten vanhemmille ja muille läheisille. Kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja ja niistä on lupa luottamuksellisesti puhua. Kun arki on raskasta ja tuntuu että ulospääsyä ei ole. Mietitään yhdessä mistä saisit ylimääräistä voimaa tarpoa läpi rankan arjen.

Tukea palavereihin tai hakemusviidakkoon

Lähden tueksesi esimerkiksi koulupalaveriin, lastensuojelun neuvotteluun tai terveydenhuollon käynneille. Sovimme etukäteen, mikä on roolini ja mihin asioihin otan kantaa. Olen 100%:sesti tukenasi.

Ahdistaako esimerkiksi vammaistuen tai omaishoidon kaavakkeiden täyttäminen? Täytetään ne yhdessä. Minulla on vuosien kokemus kaavakeviidakosta.

Psykoedukaatio

Hämmentääkö tuore diagnoosi? Pohditko vasta omaa tai läheisen erityisyyttä ja mitä hyötyä tutkimuksista olisi? Mitä diagnoosi tarkoittaa juuri sinun kohdallasi, miten tästä eteenpäin?

Psykoedukaatiossa lisätään ymmärrystä neuropsykiatrisesta erityisyydestä faktatietoihin perustuen henkilölle itselleen tai hänen läheisilleen.
Voimme tavata kahdestaan tai yhdessä läheistesi kanssa. Ohjaan sinut alkuun ja mietimme millaisista tukimuodoista hyötyisit ja mistä niitä voi lähteä hakemaan.

Voit hakea maksusitoumusta palveluihini esimerkiksi sosiaalitoimesta, vammaispalvelusta tai perusterveydenhuollosta

Voit hakea maksusitoumusta palveluihini esimerkiksi sosiaalitoimesta, vammaispalvelusta tai perusterveydenhuollosta