Perhehoidon koulutus ja tuki

Olen toiminut perhehoitajana vuodesta 2006 ja meillä on asunut kymmeniä 0-16-vuotiaita lapsia. Tähän kokemukseen peilaten tarjoan sijaisvanhemmille tukea ja koulutusta.

Sijaisvanhemmuutta harkitseville PRIDE-valmennus joka vedetään yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Olen vetänyt PRIDE-valmennuksia vuodesta 2011 yhteensä yli 20kpl eri kunnille ja perhehoidon yksiköille.

Sijaishuollon peruspilarit (yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa) jo toimiville sijaisperheille tai perhehoidossa työskenteleville sosiaalityöntekijöille.

Perhehoidon koulutusten ja tukimuotojen hinnat ovat Perhehoitoliiton suosittelemia.

Lyhytaikaisen perhehoidon täydennyskoulutus

Olen toiminut lyhytaikaisena sijaisperheenä (vastaanottoperheenä) 10vuoden ajan. Olen käynyt Pelastakaa Lapset ry:n ja Pesäpuu ry:n suunnitteleman ja järjestämän lisäkoulutuksen PRIDE-kouluttajille ja saanut pätevyyden vetää tätä koulutusta. Koulutus on tarkoitettu lyhytaikaisena sijaisperheenä toimiville tai sitä pohtiville sijaisvanhemmille. Koulutuksessa syvennytään sijaisperheen rooliin, siirtymien hallitsemiseen, erotyöskentelyyn, trauman kokeneen lapsen kohtaamiseen ja toistuviin muutoksiin perheessä.

Mentorointi

Mentorointi on sijaisvanhemmille tarkoitettua matalan kynnyksen tukea joko sijoituksen alkuvaiheeseen tai kriisitilanteeseen. Osaamista, tietoa ja kokemusta sekä sitä ns. ”hiljaista tietoa” siirretään eteenpäin ja kuljetaan rinnakkain. Olen toiminut perhehoidon mentorina vuodesta 2012 lähtien kymmenille sijaisvanhemmille.

Vertaisryhmät

Perhehoidossa vertaistuki on ”se juttu”. Vertaistuki ei poissulje sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien tukea tai päinvastoin. Molempia tarvitaan! Vertaisryhmät ovat luottamuksellisia tapaamisia samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville, joissa on lupa itkeä ja nauraa, puhua ja kuunnella. Äärimmäisen tärkeä tukimuoto, jota ei kannata ohittaa!

Olen vetänyt vuodesta 2006 lähtien vertaistuellisia ryhmiä sekä vapaaehtoistyönä, että kuntien palkkaamana. Kysy lisää!