Ammattilaisille.

Ohjaus- ja tukikeskustelut ammattilaisille

Yksilö- tai ryhmämuotoinen. Keskustelua ja vuoropuhelua haluttuun teemaan, esimerkiksi haastavasti käyttäytyvän lapsen/nuoren kohtaamiseen. Painotetaan neuropsykiatrisen oirekuvan ilmenemismuotoja ja etsitään yhdessä toimivia ratkaisuja niihin.

Luento/koulutus

Kysy erilaisia paketteja

  • Tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä (tutkimustietoon perustuvaa faktaa selkokielellä kerrottuna
    arjen esimerkein)
  • Vinkkejä arjen haasteisiin, aina tilaa myös kysymyksille
  • Räätälöidään tilaisuuteen sopivaksi

Voimauttavat vertaisillat nepsyjen vanhemmille/läheisille

Organisaatiosi voi tilata minulta tukea myös nepsylasten vanhemmille ryhmä- tai yksilömuodossa.

Esimerkki ryhmästä: Nepsyjen vanhemmille tarkoitettu suljettu tai avoin ryhmä, kokoonnutaan kerran kuussa esim. 5-10kertaa puolitoista tuntia kerralla. Jokaisella ryhmätapaamisella on oma aiheensa josta keskustellaan. Teemoja ovat mm. kasvatus, verkosto, perheen dynamiikka, oma jaksaminen, neuropsykiatrinen erityisyys arjessa, jne. Tavoitteena arjen tukeminen ja ratkaisumallien löytyminen
haastekohtiin. Nepsyjen vanhemmat tapaavat samanlaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia.

Ryhmän voi räätälöidä tilaajan haluamalla tavalla. Ryhmä voi myös koostua eri tilaajien asiakkaista ja ryhmä aloittaa, kun siinä on riittävästi osallistujia. Minimiosallistujamäärä 5hlöä, maksimissaan 8 hlöä

 

OLE YHTEYDESSÄ, RÄÄTÄLÖIDÄÄN JUURI SINUN TARPEISIISI SOPIVA PAKETTI!